Excel – rozdíl mezi dvěma daty

Pokud se jedná o rozdíl mezi dvěma daty, často chceme zjistit, kolik času od daného data uplynulo ke dnešnímu dni. V Excelu můžeme dnešní datum vložit jednoduše vložením funkce DNES …

relace m:n

Access – relace M:N

Relace, či přesněji vazba, M:N vznikne, když jeden záznam z jedné tabulky souvisí s více záznamy z druhé tabulky a zároveň jeden záznam z druhé tabulky může souviset s více …

relace 1:1

Access – relace 1:1

Tato vazba mezi tabulkami vznikne, propojíme-li vždy jeden záznam z jedné tabulky s jedním záznamem z tabulky druhé. Většinou se používá po dekompozici (rozdělení) jedné větší tabulky na dvě menší, …

Access relace 1:N

Access – relace 1:N

Tuto relaci či vazbu využijete, pokud chcete ke každému jednotlivému záznamu z jedné tabulky přiřadit více záznamů z tabulky druhé. Lepší než vysvětlování je však vždy příklad. Jako relaci 1:N …

když hledat a je.chyba

Obsahuje buňka text? (kombinace funkce KDYŽ a HLEDAT)

Tento článek je určen pokročilejším uživatelům Excelu a předpokládá základní znalost funkce KDYŽ.  Abychom zjistili, jestli je v buňce nějaký text nebo není, stačí ve funkci KDYŽ použít jednoduchou podmínku, jako …

Funkce KDYŽ – více podmínek

Ve funkci KDYŽ můžeme nastavit jen jednu podmínku. Když platí, vloží nám jednu hodnotu, a když neplatí vloží nám hodnotu druhou. Tedy jedna podmínka a dvě možnosti, co nám funkce …

funkce KDYŽ

Funkce KDYŽ

Vedle funkce SVYHLEDAT je funkce KDYŽ zřejmě nejpoužívanější ze všech funkcí Excelu. Nejdeme ji v kategorii logických funkcí a její anglický název je IF. Tato funkce zjišťuje, jestli platí nějaká námi …

Vyhledání přibližné shody

Ve článku o argumentu typ funkce SVYHLEDAT jsme si řekli, jaký je rozdíl, když do tohoto argumentu vyplníme 0 nebo 1. V případě 0 nám funkce hledá v prvním sloupci tabulky přesně …

SVYHLEDAT – argument Typ

V předchozím článku jsme si řekli, co funkce SVYHLEDAT dělá a jak se vyplňují její argumenty. K poslednímu argumentu Typ jsem uvedl jen to, že se do něj většinou zadává číslo …