relace m:n

Access – relace M:N

Relace, či přesněji vazba, M:N vznikne, když jeden záznam z jedné tabulky souvisí s více záznamy z druhé tabulky a zároveň jeden záznam z druhé tabulky může souviset s více …

relace 1:1

Access – relace 1:1

Tato vazba mezi tabulkami vznikne, propojíme-li vždy jeden záznam z jedné tabulky s jedním záznamem z tabulky druhé. Většinou se používá po dekompozici (rozdělení) jedné větší tabulky na dvě menší, …

Access relace 1:N

Access – relace 1:N

Tuto relaci či vazbu využijete, pokud chcete ke každému jednotlivému záznamu z jedné tabulky přiřadit více záznamů z tabulky druhé. Lepší než vysvětlování je však vždy příklad. Jako relaci 1:N …