Karel Kohout

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 235-1.png.

S lektorováním jsem poprvé začal v roce 2012 na individuálních lekcích ve své domácí učebně nebo u klientů doma. Původně se jednalo jen o výuku Excelu a Wordu.

V roce 2014 jsem začal spolupracovat s firmami IS4Technologies s.r.o. a Altus Training Center, spol. s r.o., kde jsem se dostal ke skupinové výuce otevřených i firemních školení. V obou společnostech mně byly nabídnuty náslechy u zkušenějších kolegů lektorů, za které jsem vděčný a ze kterých dodnes čerpám. Tak jsem si rozšířil své portfolio o PowerPoint a Access.

V roce 2015 jsem navázal spolupráci s UPC Česká republika, s.r.o., kde jsem se stal jejich externím lektorem pro MS Office. Zde jsem si rozšířil své portfolio o Outlook a programování maker v Excelu.

Dnes mě kromě Altusu můžete potkat i na otevřených a firemních školeních firmy COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Spolupráce s různými školícími firmami od roku 2014 přicházely a odcházely, stejně tak jako společnosti, kterým jsem školil zaměstnance. Moje nadšení z výuky programů MS Office i rozšiřování si svých znalostí však přetrvává dál.